Integritetspolicy

Gottebiten värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Gottebiten är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller www.gottebiten.se, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, registrerar ett konto, genomför ett köp eller vid annan kontakt med oss.

Gottebiten En Gros AB, Domaregränd 1 , 452 30, Strömstad, organisationsnummer 556275-7236, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av www.gottebiten.se. Gottebiten arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.gottebiten.se/integritetspolicy.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.


VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER 

När du har lämnat personuppgifter till oss på www.gottebiten.se, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

 • För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp.
  Laglig grund för detta ändamål är: Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.
 • För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra system. 
  Laglig grund för detta ändamål är: Vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka samt handla i vår webbshop och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.
 • För att kunna hantera kundtjänstärenden, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter.
  Laglig grund för detta ändamål är: Det är www.gottebiten.se berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter, beställningar eller leverans.

 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
  Laglig grund för detta ändamål är: Intresseavvägning i form av samtycke. 
 • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag.
  Laglig grund för detta ändamål är: Att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag. Vi tillämpar bl. a konsumentlagstiftning, bokföringslagen, och marknadsföringslagen.


VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN AV FÖRETAGSNAMN
När ni besöker www.gottebiten.se som identifierad kund och köper våra produkter eller vid annan kontakt med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt:  

 • För- och efternamn.
 • Personnummer.
 • Organisationsnummer.
 • Adress.
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.
 • Kundnummer.
 • Användarnamn och lösenord.
 • IP-adress och information om din användning av vår webbplats.
 • Cookies.


PERSONUPPGIFTERNAS LAGRINGSTID
På Gottebiten behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Gottebiten har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.


VEM KAN DINA UPPGIFTER LÄMNAS UT TILL 
Gottebiten delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Vi delar dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom betallösningar eller allmänna varutransporter. I dessa fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.


HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER
På Gottebiten säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Gottebiten hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.


RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION  
Du har rätt att begära information om hur dina personuppgifter hanteras och få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal kommer vi alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering.


KONTAKTA OSS
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Gottebiten är våra kunders personliga integritet viktig och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst via mejl: ehandel@gottebiten.se.